Borja Laiseca

Soci

El Borja és Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Complutense de Madrid. Va cursar un programa especialitzat en Màrqueting i Direcció Comercial a la Wollongong University, a Dubai.

Inicia la seva carrera professional en EY (abans Ernst & Young) a la Divisió d’Auditoria Financera d’empreses del sector de la construcció i de multinacionals de les telecomunicacions.

El 2008 entra al sector d’executive search com a Consultor a la Divisió de Finances d’una firma de selecció a Madrid. Passats 2 anys passa a ser Consultor Sènior i posteriorment Manager i Senior Manager de la divisió de Finances i Consultoria Estratègica.

El maig de 2015 s’integra en l’equip de Euromanager.

El Borja parla espanyol, anglès i francès amb fluïdesa.


Telèfon: (+34) 91 781 92 20
blaiseca@euromanager.es