Executive Search

Cerca directa de professionals.

 • Som especialistes en processos de Cerca Directa de Directius, Comandaments Intermitjos i Professionals Qualificats.
 • Tots els nostres projectes parteixen, necessàriament, del coneixement del negoci, l’estructura i la cultura dels nostres clients.
 • Identifiquem proactivament i avaluem aquells candidats que s’ajusten millor als requisits plantejats per a cada posició particular en un moment concret.
 • Encaix tècnic (Aptitud: guanyada amb formació i experiència), encaix personal (Actitud: personalitat i valors), motivació al canvi i expectatives salarials conformen els quatre pilars d’una candidatura; els quatre tenen que ser sòlids.
 • Assignem a cada cerca l’equip d’Euromanager que pot aportar major experiència i coneixement del sector particular d’activitat.
 • L’encaix d’un professional en un projecte s’ha de contemplar en el mig i el llarg termini. El desenvolupament professional futur es important per a l’èxit de la contractació.
 • El nostre objectiu es assolir el fit òptim.

Planificació

Activitats

 • Documentació sobre el client (negoci, estructura, valors, cultura)
 • Definició del lloc de treball: competències, aptituds i actituds
 • Definició de l’àmbit de la cerca

Resultats

 • Definició del perfil
 • Estratègia de cerca
 • Empreses target

 

Cerca

Activitats

 • Estudi profund del mercat
 • Filtre base de dades
 • Networking
 • Recruitment 2.0
 • Identificació de perfils
 • Filtre telefònic i primera valoració

Resultats

 • Long-list d’empreses i candidats
 • Informació de mercat
 • Agenda d’entrevistes

Evaluació

Activitats

 • Entrevistes personals
 • Eines d’avaluació de competències/personalitat
 • Valoració final de perfils i selecció dels finalistes

Resultats

 • Short-list de candidats
 • Informes individuals dels candidats
 • Tanquem anualment centenars de processos de cerca directa i parlem amb milers de professionals.
 • La nostra base de dades és una eina molt viva que s’actualitza permanentment.La nostra forma d’organitzar el treball de cerca inclou el mapatge sectorial i de les principals empreses de referència per als nostres clients. Ens interessa saber qui és qui.
 • Hem construït entre tots els membres de l’equip una extensíssima xarxa de contactes personals i professionals; l’activació d’aquesta xarxa ens proporciona accés ràpid a potencials candidats i fonts d’informació.