El compromís de Euromanager per l’accesibilitat

El web Euromanager s’està construint amb l’ànim de facilitar l’accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel•lectuals de les persones que la consulten i del context d’ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

L’objectiu de Euromanager és que totes les persones, amb independència a la seva discapacitat, a la seva edat o a accedir al web des de tecnologies poc convencionals, puguin navegar per les pàgines de www.euromanager.es sense trobar-se amb dificultats d’accés.

El nivell d’Accesibilitat aplicat al web es: Nivell Doble-A de Conformitat amb les Directrius d’Accessibilitat pel Contingut Web 1.0 (WCAG 1).